YY là gì?

YY là tự sướng, là 1 từ được cư dân mạng Trung Quốc sử dụng với một ý nghĩa đen tối và thô tục.

Thông thường, trong sinh học XX là con gái, XY là con trai, thì YY thể hiện con trai nhưng không thích con gái, lại tự tưởng tượng ra những hình ảnh trong đầu giúp bản thân tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý.