YT là gì?

YT là Yêu Thương, là chữ viết tắt của 2 chữ Yêu Thương, mang ý nghĩa bao hàm tình yêu thương của con người đối với con người, con vật, đồ vật … trong cuộc sống.

Ngoài ra YT có thể là viết tắt của từ Youtube nhé các bạn !