VNPT là mạng gì?

VNPT là nhà mạng cung cấp các dịch vụ mạng bao gồm mạng internet, mạng điện thoại…..

VNPT hiện  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. …

Ngày 24/6/2010, Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty trách nhiệm Hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.