US là gì?

US là United States – Hoa Kỳ (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) – Nước Mỹ. Đây là 1 cộng hòa liên bang gồm 50 tiểu bang và 1 đặc khi liên bang.

US – Hoa Kỳ có vị trí nằm gần trong Tây Bán Cầu gồm 48 tiểu bang lục địa và thủ đô của US – Mỹ là Washington.