Uk là gì?

Uk là United Kingdom (nước Anh thống nhất). Một quốc gia độc lập ở phía Bắc Ai – Len và có 4 tiểu vùng là England (nước Anh), Scotland, Wales và Northern Ireland ( Bắc Ai – Len).

Uk là viết tắt của United Kingdom có nghĩa là Liên Hiệp Vương Quốc Anh. Tên đầy đủ của UK bằng tiếng Anh là: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Được dịch là nước Anh thống nhất phía Bắc Ai – Len)