U là gì?

U là Khối u (Neoplasm)  một mô phát triển bất thường, nếu nó hình thành một đống, ta gọi đó  khối u.

Sự phát triển bất thường (neoplasia) thường có nhưng không phải lúc nào cũng tạo thành khối u.

Ngoài ra U có thể gọi là thầy U với ý nghĩa là cha mẹ ở quê ngày xưa, U là mẹ nhé các bạn !