SM là gì?

S là viết tắt của Sadist có nghĩa là người bạo dâm hay còn gọi là ác dâm. Còn là viết tắt của từ Masochist là người khổ dâmthống dâmSM luôn thể hiện một mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một người luôn thích thú khi được hành hạ người khác, người còn lại thì hứng thú và hạnh phúc khi được đối phương hành hạ.