Review là gì ?

Review là đánh giá, bài nhận xét, một trong những cách phổ biến nhất giúp cung cấp thông tin một sản phẩm, một dịch vụ nào đó chứ không nhầm mục đích PR hay là quảng cáo sản phẩm.

Viết bài review để mang lại một cái nhìn trung thực nhất về sản phẩm/dịch vụ, một cái nhìn tổng quan hơn để họ có thể ra quyết định mua hàng hay chấp nhận click vào link liên kết của bạn.