Report là gì ?

Report là thuật ngữ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt có nghĩa  “báo cáo” được sử dụng khá  nhiều trên mạng Internet nhằm ám chỉ một hành động mang tính chất thông báo nhanh nhất tới người quản trị về một hành vi xấu trên mạng xã hội.