Rep là gì ?

Rep là gì: Từ ngữ thứ 2 mà chúng ta cũng thường xuyên gặp trên Facebook đó chính là RepRep là viết tắt của từ Reply, nghĩa  “phản hồi lại” (trả lời lại).