PR là gì trên facebook?

PR là Public Relations – PR, có nghĩa  quan hệ công chúng.

PR trên facebook là các hình thức quảng cáo tiếp sản phẩm của mình cần bán trên môi trường facebook (mạng xã hội lớn) để nhiều người dùng trên facebook biết đến, từ đó họ sẽ bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng.

PR trên facebook bao gồm: chia sẻ bài viết, hình ảnh, video, live stream…