Portfolio là gì?

Portfolio là một tập hồ sơ năng lực gồm nhiều trang tin, nhằm “triển lãm” thành tích của nhân vật chính thông qua những sản phẩm/ giải thưởng/thành tựu đã đạt được.

Portfolio giống như 1 danh sách các kinh nghiệm và thành tích mà bản thân người đó đã đạt được trong quá khứ để giới thiệu bản thân hay ứng tuyển việc làm ….