PM là gì?

PM là từ viết tắt của Personal Message hay Private Message. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản  tin nhắn cá nhân. Với những người sử dụng facebook thì chắc chắn đến nhận được cụm từ này khi nhắn tin với người khác.