PCS là gì?

PCS là Personal Communication Serevice, là dịch vụ truyền thông cá nhân,

PCS trong kỹ thuật được xem  kỹ thuật truyền tin không dây,

PCS trong đời sống hàng ngày pcs là đơn vị đếm, ví dụ như cái ly, cái lọ, tách, thường được in trên bao bì sản phẩm khi mua hàng us, uk.