Paypal là gì?

Paypal là gì? What is Paypal?

Paypal là một cổng thanh toán online lớn trên thế giới, qua đó chúng ta có thể thanh toán xuyên quốc gia, mua hàng quốc tế mà không bị rào cản về đơn vị tiền tệ hay ngôn ngữ giao tiếp (chủ yếu bằng tiếng Anh).

Sử dụng Paypal như thế nào? How to use Paypal?

Bạn có thể dùng Paypal để mua hàng hóa, dịch vụ, chuyển tiền cho bạn bè. Bạn cũng có thể nhận tiền qua Paypal sau đó chuyển về ngân hàng Việt Nam.

Đơn vị tiền tệ phổ biến nhất trong Paypal là USD.