OutLook là gì?

Outlook là phần mềm quản lý thông tin cá nhân của Microsoft, bao gồm các công cụ: e-mail, lịch, công việc quản lý, quản lý liên lạc, ghi chú, tạp chí và duyệt web.

Outlook Mail là dịch vụ email miễn phí được phát triển và cung cấp bởi Microsoft.