Lực là gì?

Lực đại lượng vật lí tượng trưng cho khả năng tương tác giữa các vật làm thay đổi trạng thái chuyển động hoặc làm biến đổi hình dạng của vật.

Khi lực tác động lên 1 vật thì sẽ làm cho vật đó biến dạng hoặc di chuyển.

Lực có đơn vị là Newton (N) – được lấy tên theo nhà khoa học Newton đã tìm ra lực đầu tiên.