Logistics là gì?

Logistics là chu trình khép kín hoạt động vận chuyển hàng hóa, sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Logistics là vòng tròn bao gồm các hoạt động như: lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải quan… nhằm đạt được mục đích sau cùng là chuyển sản phẩm, hàng hóa từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng một cách tối ưu nhất.

Nhân viên Logistics (Logisticser )sẽ là người phụ trách các công việc liên quan đến chuỗi các hoạt động nói trên.