Lmao là gì?

LMAO là Laughing My Ass Off nghĩa là “cười rớt mông” (đọc: Eo-Em-Ây-Âu , với ý nghĩa mô tả tiếng/ điệu cười của người nói tùy theo ngữ cảnh của câu chuyện hay cuộc nói chuyện. Khi sử dụng từ này thì người viết ra đang cảm thấy chuyện  đó cực kỳ vui vẻ và gây ra buồn cười cho bản thân họ.

Cách dùng từ LMAO

LMAO được sử dụng nhiều trên các trang mạng trực tuyến, mạng xã hội như Facebook, Twitter, Tumblr, Skype, Zalo… và được sử dụng bởi các bạn trẻ khi chat với nhau.

LMAO tương đương với các cách biểu đạt trong tiếng Việt như: cười té ghế, cười rụng răng, cười rung rốn, cười vỡ bụng, cười lăn cười bò, cười phấn khích…

Mặc dù có nghĩa tương tự nhưng khi thêm từ F* vào thì cụm Laughing My F**king Ass Off mang nghĩa thô tục, không nên sử dụng nơi công sở.

Người ta cũng hay thêm từ ROFL (Rolling On the Floor Laughing: cười lăn lộn) vào trước LMAO tạo thành cụm ROFLMAO khi muốn diễn đạt sự việc nào đó cực kỳ vui vẻ phấn khích. 

Các ngữ nghĩa khác

Trên đây là ý nghĩa phổ biến nhất của từ LMAO. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng nó còn có nhiều biến thể khác như: 

  • Leave MAlone, Okay? (Để tôi một mình được không?)
  • Laughing MArms/ Ankles Off (Cười đến rụng cả tay/ chân)
  • Laughing MApples Off (Cười tới mức rụng cả táo)
  • Let MAsk Obama (Để tôi hỏi Obama)
  • Let’s meet (or last man) at the office. ( Gặp ở văn phòng /Người ở lại văn phòng trễ nhất) 
  • Let’s make an oath/offer. (Lập lời thề/ Đưa ra đề nghị)