LBS là gì?

Lbs là đơn vị cân đo đong đếm của người Anh hay còn gọi là Pound hay cân Anh

Lbs viết tắt: lb, lbm, lbm, ℔, (tiếng Việt đọc pao) là một đơn vị đo khối lượng truyền thống của Đế quốc Anh, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

Hiện nay giá trị được quốc tế công nhận chính xác là: 1 lbs (pound) = 0,45 kg.( 1 lbs bằng gần nửa cân theo cân của người Việt).