Kumanthong là gì?

Kumanthong là “cậu bé vàng” hay “quỷ linh nhi” ( hay được gọi là ku ma thong) .

Là một loại bùa ngải huyền bí có xuất xứ từ Thái Lan.

Sở dĩ bùa kumanthong được sử dụng bởi nó chứa đựng mối tương quan giữa cuộc sống và nghiệp. Đó là nguyên nhân của con người trong cuộc sống quá khứ và kết quả nhận được trong cuộc sống này.