ISO là gì?

ISO là International Organization for Standardization, tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá, được thành lập vào năm 1946 và chính thức hoạt động vào ngày 23/2/1947, nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin.