IPO là gì ?

IPO là Initial Public Offering: hành động chào bán chứng khoán, tên viết tắt cho thuật ngữ Phát hành lần đầu ra công chúng.

Đây là thuật ngữ giải nghĩa cho hành động chào bán chứng khoán, tung cổ phiếu lên sàn lần đầu tiên cho công chúng. Có thể nói IPO là một trong những việc làm quan trọng và cần thiết khi một Công ty Cổ phần mong muốn đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn.