IELTS là gì?

IELTS là International English Language Testing System nghĩa là “Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế ” được sáng lập bởi 3 tổ chức ESOL thuộc Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và tổ chức giáo dục IDP (Úc) vào năm 1989.