ID là gì ?

ID (Identification) là giấy tờ tùy thân có ảnh để xác định người nào đó là ai. Trong internet ta hay thấy User ID chính là tên hoặc từ nào đó để xác định bạn là ai thường đi kèm với mật khẩu