Gọi ngoại mạng là gì?

Gọi liên mạng là cuộc gọi được thực hiện từ một mạng di động này sang một mạng di động khác trên điện thoại

Gọi ngoại mạng là cuộc gọi được thực hiện từ số của 1 mạng này đến số của 1 mạng khác.

Gọi liên mạng và ngoại mạng khác nhau như thế nào?

Bạn có thể tham khảo trong  ví dụ dưới đây để biết mình đang thực hiện cuộc gọi liên mạng MobiFone hay ngoại mạng.

  • Từ số MobiFone gọi đi đến số MobiFone và các số Vinaphone, Viettel, Vietnamobile là liên mạng
  • Từ số MobiFone gọi đi đến các số Vinaphone, Viettel, Vietnamobile là ngoại mạng