GDP là gì?

GDP Gross Domestic ProductTổng sản phẩm quốc nội, nó là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một phạm vi lãnh thổ quốc gia trong thời gian một năm.

Điều đó có nghĩa GDP là hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất bởi công dân trong nước hay người nước ngoài. Nếu nằm trong danh giới của một quốc gia, thì nó được tính trong GDP.