Gato là gì?

Gato là “Ghen Ăn Tức Ở “, theo ngôn ngữ của giới trẻ  viết tắt của từ “Ghen Ăn Tức Ở”.

Ngoài ra theo nghĩa đen thì  bánh Gato. Nhưng đa số được dùng ở nghĩa bóng, ám chỉ một người nào đó đang ghen tị với một ai đó, và họ sẽ gọi đó người đó Gato với người kia.