Dropshipping là gì?

Dropshipping là 1 hình thức bán hàng mà không cẩn phải vận chuyển do đã có nhà cung cấp chuyển sản phẩm đến cho khách hàng.

Khi đó bạn chỉ cần tìm kiếm khách hàng và chuyển đơn hàng đó cho nhà cung cấp và họ sẽ chuyển sản phẩm đến cho khách hàng và bạn sẽ được hưởng hoa hồng chênh lệch trong đơn hàng đó.