Domain là gì ?

Domain hay Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ vật lý.