Diy là gì?

Diy là Do It Yourself, nghĩa là làm bất cứ việc gì thì đều do công sức của bạn thân bạn chứ không phải thuê người khác tạo ra.

Như công việc sửa chữa, chế tạo, xây dựng, thiết kế…mà do bạn tự làm thì người ta gọi đó là DIY (diy)