Chủ tịch Nguyễn Xuân Phú ‘Đầu tư Shark Tank không được vụ nào’

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phú 'Đầu tư Shark Tank không được vụ nào' 1
Chủ tịch Nguyễn Xuân Phú ‘Đầu tư Shark Tank không được vụ nào’

Shark Phú ‘Đầu tư Shark Tank không được vụ nào’ – Vì sao vậy? Vì sao Phú không tham gia mùa 3 ?