ARMY là gì?

ARMY là Adorable – Representative – Master of Ceremonies – Youth nghĩa  “Đại diện cho sự đáng yêu của thanh thiếu niên” và được viết tắt của từ: A (Adorable), R (Representative), M (Master of Ceremonies), Y (Youth).

Ngoài ra, trong tiếng anh, Army cũng có nghĩa quân đội, phù hợp với ý nghĩa của tên nhóm – “chống đạn”.