Affiliate là gì?

Affiliate là Tiếp thị liên kết, tức là 1 mô hình marketing mà người trung gian (publisher) sẽ quảng bá các sản phẩm của nhà cung cấp đến với khách hàng.

Khi khách hàng mua sản phẩm qua đường link từ publisher đó thì publisher sẽ được hưởng hoa hồng trên đơn hàng bán ra. Tỷ lệ % hoa hồng tùy theo từng chính sách riêng của các nhà cung cấp và hệ thống quản lý như AT (accesstrade).

Link đăng ký publisher trên AT: accesstrade.vn