Ad là gì?

Ad là Admin hay administrator một từ viết tắt có nhiều nghĩa, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như quản trị, quảng cáo, các trò chơi (games)…

Ở mỗi một lĩnh vực “Ad” được hiểu ở một nghĩa khác nhau và đôi khi khác nhau trong cách viết.