419 là gì ?

419  tình một đêm, một thuật ngữ trong tiểu thuyết, 419 = for one night = tình một đêm”.

Tình một đêm là một thuật ngữ dùng để diễn tả một “cuộc tình” chỉ diễn ra trong một đêm duy nhất, có thể xem đây là một cuộc gặp gỡ một lần tình dục mà người không có bất kỳ mong muốn cho bất cứ điều gì