039 là mạng gì ?

039 là một sim 10 số thuộc nhà mạng Viettel. Đây là đầu số của nhà mạng Viettel được chuyển đổi từ đầu số 0169

Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông đã chủ trương chuyển đổi tất cả các sim 11 số trước đây về sim đầu 10 số. Thời gian thi hành bắt đầu từ ngày 15/9